EU Projekt


Naziv projekta:
 Povećanje kapaciteta radi proširenja proizvodnje i ponude slastičarskih proizvoda u poduzeću Tovers d.o.o.

Sažetak projekta: Projekt obuhvaća ulaganje u opremu za novu radionicu za proizvodnju slastičarskih proizvoda čime će se zadovoljiti rastuća tržišna potražnja i omogućiti razvoj novih proizvoda. Provedbom projekta dugoročno se osigurava konkurentnost i daljnji rast i razvoj poduzeća.

Cilj i rezultati projekta: Cilj projekta je ojačati konkurentnost poduzeća povećanjem kapaciteta za proširenje proizvodnje i ponude slastičarskih proizvoda. Rezultat projekta je instalirana moderna i visokokvalitetna oprema kojom se 100% povećavaju proizvodni kapaciteti poduzeća. Provedbom projekta već u prvoj godini dvostruko će se povećati proizvodnja, prihodi i zaposlenost u poduzeću Tovers d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 611.465,28 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta: Od 10.kolovoza 2017. do 10. veljače 2018. godine.
Kontakt osoba za više informacija: Snježana Tovernić
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: http://www.strukturnifondovi.hr/ 
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/